REGULAMIN

1. W studio obowiązuje bezwzględny zakaz dotykania przedmiotów służących do wykonywania przekłuć oraz materiałów pomocniczych.
2. Zabiegi wykonuję osobom pełnoletnim, a w przypadku niepełnoletności wymagam osobistej wizyty co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych i jego zgody na piśmie.
3. Nie wykonuję przekłuć intymnych u osób poniżej 21 roku życia.
4. Nie wykonuję zabiegów osobom pod wpływem alkoholu, środków odurzających, kobietom ciężarnym; chorym w ostrej fazie zakażenia;  osobom cierpiącym przewlekle na schorzenia układu krążenia, nerek, cukrzycę w okresie zaostrzenia; osobom cierpiącym na choroby związane z opóźnionym czasem krzepnięcia krwi.
5. Nie ponoszę odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez klienta zasad pielęgnacji po wykonanym zabiegu.
6. Mogę odmówić wykonania przekłucia jeżeli uznam, że zabieg zagraża mojemu lub waszemu zdrowiu/życiu.
7. Przychodząc na przekłucie proszę o przyprowadzanie nie więcej, niż jednej osoby towarzyszącej.